List of reviewers

 • Bogusław Banaszak – University of Wrocław
 • Kazimierz Baran – Jagiellonian University
 • Lucia Berdisova  – Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
 • María Blanco – Universidad de Navarra
 • Paweł Chmielnicki – University of Information, Technology and Management in Rzeszów
 • Janina Ciechanowicz-McLean – University of Gdańsk
 • Paulo Ferreira da Cunha – Universidade do Porto
 • Paweł Czubik – Jagiellonian University
 • Adam Czarnota – Onati International Institute for the Sociology of Law
 • Leonard Etel – University in Białystok
 • Małgosia Fitzmaurice -Queen Mary University of London
 • Cyril Grimaldi – Institut de recherche en droit des affaires, Université Paris 13
 • Robert Grzeszczak – Warsaw University
 • Jerzy Jaskiernia – Jan Kochanowski University
 • Karol Karski – Warsaw University
 • Artur Kozłowski – University of Wrocław
 • Piotr Machnikowski – University of Wrocław
 • Jerzy Menkes – Warsaw School of Economics
 • Cornelius van der Merwe – Stellenbosch University
 • Wiesława Miemiec – University of Wrocław
 • Konrad Nowacki – University of Wrocław
 • Jan Olszewski – Rzeszów University
 • Kazimierz Starzyk – Jagiellonian College in Toruń
 • Piotr Stec – Opole University
 • Jerzy Supernat -Unversity of Wrocław
 • Delaine Swenson – John Paul II Catholic University of Lublin
 • Nuno Piçarra  – Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
 • Łukasz Pisarczyk – Warsaw University
 • Andrzej Powałowski – University of Gdańsk
 • Piotr Stępniak – Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Leon Chełmicki Tyszkiewicz – University of Silesia
 • Roman Wieruszewski – Polish Academy of Science
 • Krzysztof Wójtowicz – University of Wrocław
 • Mieczysława Zdanowicz – University in Białystok

 

The first level review committee:

Piotr GAŁA, Monika JAGIELSKA, Joanna JAGODA, Grzegorz ŁASZCZYCA, Ryszard MIKOSZ, Robert NETCZUK, Piotr PINIOR, Ewa ROTT-PIETRZYK, Anna STAWARSKA-RIPPEL, Urszula TORBUS, Piotr ZAWIEJSKI, Marek ZDEBEL