Editorial Comittee

  • Joanna Nowakowska-Małusecka – editor-in-chief
  • Nick Faulkner – linguistic editor
  • Anna Hołda-Wydrzyńska – secretary
  • Members: Magdalena Habdas, Katarzyna Pokryszka, Ilona Topa